Godkjenninger

 

Vi har også Ekomnettautorisasjon. Dette er et krav dersom en skal installere svakstrøminstallasjoner som f.eks:
tele/data, antenneanlegg, KNX anlegg, porttelefonanlegg, fibernett ol.